Via login - Algem. documenten

Morley-IAS prijslijst - juli 2021 - PDF

Morley-IAS Pricelist_2021_July_ver1.1.pdf


Morley-IAS prijslijst - juli 2021 - xlsx

Morley-IAS PL2021_July_v1.1.xlsx


Xtralis prijslijst - juli 2021 - PDF

Xtralis_PL2021 July.pdf


Xtralis prijslijst - juli 2021 - xlsx

Xtralis_PL2021 July.xlsx

LED Noodverlichting prijslijst - juli 2021 - PDF

EL_PL2021_July.pdf

LED Noodverlichting prijslijst - juli 2021 - xlsx

EL_PL2021_July.xlsx

Gids voor brandmeldsystemen (Engelstalig)

Fire Detection Systems Guide_MIAS.pdf

Middels dit formulier kunt u een RMAR nummer aanvragen om defecte producten terug te sturen voor herstelling.

RMAR Morley 07_2014.doc

Middels dit formulier kunt u een RMA nummer aanvragen om vervuilde rookmelders terug te sturen voor een fabrieksrevisie.

Een fabrieksrevise van een rookmelder omvat, het verzenden van de melders naar de fabriek, het reiningen van de meetkamer, het calibreren van de melder, het vervangen van de behuizing (zichtbare deel), een functionele test en duurtest.

RETURNS_Form_Standard RMA FACTORY REVISION PROGRAM-version 2014 Morley.doc


Middels dit document kunt u een RMA nummer aanvragen om oude ionische rookmelders op rechtmatige wijze af te voeren en door een daartoe bevoegde instantie worden vernietigd.

RETURNS_Form_Standard RMA IONIC DETECTOR DISPOSAL-version 2014 Morley.doc


Middels dit document kunt u een aanvraag indienen voor een interventie op uw installatie, waarna een technisch expert van Honeywell Life Safety ter plaatse zal komen.

Morley-IAS Site Intervention Request Form - 042014.docx

test

test-upload.txt

De REQ verklaring 2015 bevat een lijst van producten die door Honeywell Life Safety werde geregistreerd bij stichting REQ, zie www.stichting-REQ.nl

REQ Verklaring Honeywell Life Safety_MIAS.pdf