Publicatie nieuwe branddetectienorm in BelgiŽ

1 december 2015


De nieuwe norm vervangt per onmiddellijk de "oude" NBN-S21.100 van 1986 en zijn bijlagen.

 

De technische specificaties van branddetectie- en brandmeldsystemen en de beschrijving van de te vervullen acties zijn neergeschreven in de NBN S21-100-1. Deel 2 beschrijft de competenties die nodig zijn om de acties beschreven in Deel 1 te kunnen uitvoeren.

Als fabrikant van brandmeldsystemen juichen wij de nieuwe norm toe. De vorige versie was totaal verouderd en hield bijgevolg geen rekening met nieuwe technologiën. Door toepassing van nieuwe technologiën is er minder bekabeling nodig wat resulteert in een eenvoudigere uitvoering aan een lagere kost en dat zonder afbreuk te doen aan de veiligheid.

Bovendien zijn er heel wat technische beperkingen verdwenen. Daardoor kan een brandmeldsysteem vanaf nu eenvoudiger, efficiënter en economischer gerealiseerd worden. 

De NBN-S21.100-1 & 2 is beschikbaar op de website van het NBN, www.nbn.be