Privacyverklaring

Draadloze detectie : SAGITTARIUS adresseerbaar

main image
Zoom
thumbnail

Aanvragen van informatie

Ik wil meer te weten komen over dit product?

Aanvraag telefonisch contact

SAGITTARIUS

Het Sagittarius systeem is een draadloze aanvulling op een bekabeld adresseerbaar Morley-IAS brandmeldsysteem. Daar waar bedrade systemen, om welke reden dan ook tekort schieten, kan het draadloze Sagittarius systeem soelaas bieden. Het systeem kan autonoom gebruikt worden of geïntegreerd worden in een traditioneel brandmeldsysteem via de relais in de ontvangstinterface. Het draadloze systeem wordt opgebouwd uit draadloze melders, handmelders, sirenes, I/O modules, versterkermodules en interface. Dankzij de relais koppeling tussen de Morley-IAS brandmeldcentrale en de interface, beschikt u over een uniek systeem. Alle gegevens van ieder draadloos element zijn ten alle tijde zichtbaar op de SG-PU display gekoppeld op de interface. De Sagittarius producten zijn CPD gekeurd volgens EN54-25.