Morley-IAS verdeler

Morley-IAS partnerbedrijven voldoen steeds aan door de fabrikant opgelegde criteria. Een Morley-IAS verdeler zal een erkend branddetectiebedrijf zijn (of bewijs leveren dat deze erkenning in aanvraag is). De Morley-IAS parntnerbedrijven staan in voor de opmaak van de offerte en projectering, projectrealisatie, inbedrijfname en verzorgen een opleiding voor de eindgebruiker. De eindklant kan rekenen op een gedegen service en dienst na verkoop. Zowel het technische als commerciële team van het Morley-IAS partnerbedrijf worden getraind op de laatste producten en worden op de hoogte gehouden van nieuwe productlanceringen en productaanpassingen.

Neem contact met ons op om een Morley verdeler in uw buurt te vinden.