Modules: ISOX-8

main image
Zoom
thumbnail

Aanvragen van informatie

Ik wil meer te weten komen over dit product?

Aanvraag telefonisch contact

ISOX-8

Vandaag limiteert de installatienorm in België de bezetting van een lus op een brandmeldsysteem. Een maximum van 2 niveaus in een gebouw mag beveiligd worden met één lus en brandmelders en handmelders moeten op aparte lussen worden geplaatst. Dit leidt tot brandmeldcentrales met vele lussen die vaak onderbezet zijn t.o.v. de maximale luscapaciteit. Om aan deze problematiek tegemoet te komen kan de ISOX-8 lussplitter worden ingezet die u toelaat een analoge lus op te splitsen in 4 sublussen zonder afbreuk te doen aan de veiligheid. De capaciteit van de 4 sublussen tesamen is gelijk aan deze van initiële analoge lus.

Begeleidende documenten